הוראות בטיחות גלישת צוקים
אין לגשת לשפת מצוק אלא אם אחד המדריכים  הזמין את הגולש לבצע פעילות גלישה.
אסור לראות לבדוק עומק גובה אלא אם הגולש מחובר למערכת החבלים.
חובה על כל גולש לגלוש עם קסדה תיקנית.
תפקיד הקסדה – להגן על הראש מפני אבנים ועצמים הנופלים מלמעלה. 
בסיום הגלישה אין להוריד את הקסדה מהראש עד השלמת ניתוק הגולש מהחבלים ולאחר שהתרחק ממשטח סיום הגלישה. 
במידה ונפל עצם ממעל – מדריך יצעק "אבן" על הגולש ליישר מבט ולא להרים ראש או להורידו למטה.

אופן הגלישה
על הגולש ללבוש  רתמה באופן  שהשמינית וטבעת מלפנים שמו של היצרן מצידו הימני של הגוף.

ריתמת גלישה
הרתמה מתחלקת לשלושה חלקים: לולאה רחבה סביב המותן 
ולולאה צרה אחת לכל רגל.
יש להדק את הרתמה  כך שאת החגורה העליונה מהדקים ראשונה 
ואז מהדקים כל רגל בנפרד.

קסדת ראש 
תחבש על הראש ותהיה סגורה מתחת לסנטר.
חל איסור לזרוק ציוד או לקרבו למקור חום.

גלישה
מערכת ראשונה  - אחת בשליטה של הגולש - החבל עובר דרך שמינית ליד החזקה. יש להחזיק את  החבל באזור המותן וחל איסור לתפוס את השמינית במהלך הגלישה. יד חלשה לא נחוצה. 
מערכת שנייה  - חבל אבטחה שמחזיק המדריך.
על הגולש ללכת אחורה באופן כזה שהוא משחרר חבל והולך לאחור

במידה ויש לגולש בעיה רפואית יש לעדכן את המדריך האחראי בשטח

הוראות בטיחות

חברת טיולי האלה מקפידה מאד על כל כללי הביטחות והזהירות. החברה מחזיקה בכל האישורים והביטוחים הנדרשים כחוק.
file-pdf, file-pdf, file, format, pdf

גלישת אומגה
הוראות בטיחות

file-pdf, file-pdf, file, format, pdf

נהיגה עצמית
הוראות בטיחות

file-pdf, file-pdf, file, format, pdf

גלישת מצוקים
הוראות בטיחות